Korporativ hüquq, Kommersiya və Müflisləşmə sahəsində hüquqi xidmətlər

Korporativ hüquq, Kommersiya və Müflisləşmə sahəsində hüquqi xidmətlər

Korporativ:

 • Hüquqi şəxsin və məlumatlarının qeydiyyatı
 • Hüquqi şəxslərin satınalmaları
 • Hüquqi audit
 • Korporativ idarəetmə
 • Korporativ mübahisələrin həlli

Kommersiya:

 • Təhlükəsiz maliyyələşdirmələr (təminatlar, bank zəmanətləri, ipotekalar)
 • Lizinq əməliyyatları
 • Elektron ticarət (internet mağazalar, ödəniş sistemləri və mobil ödənişlər)

Müflisləşmə:

 • İflas məsələləri üzrə konsultasiyaların verilməsi
 • Borc alanın və ya kreditorun təşəbbüsü ilə başlayan müflisləşmə proseslərinin dəstəklənməsi
 • Hüquqi şəxslərin maliyyə və iqtisadi fəaliyyətinin təşkili
 • Kreditorların qeydiyyata alınması üçün ərizələrin tərtib edilməsi
 • Məhkəmələr və digər dövlət orqanlarından borclu və borc verənləri təmsil edən və iflas iştirakçıları ilə danışıqların aparılması
 • Müflisləşmə ilə əlaqədar digər münasibətlər

Tərəfdaşlar