İnzibati icraat və inzibati xətalara dair işlər üzrə hüququ xidmətlər

İnzibati icraat və inzibati xətalara dair işlər üzrə hüququ xidmətlər

•   Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının qərarlarının mübahisələndirməsi

•   Biznes lisenziyasının imtinasından yaranan mübahisələrin həlli

•   İnzibati qərarların mübahisələndirilməsi üzrə təmsilçilik

•   Məhkəmə qərarların icrasının müşahidə edilməsi

Tərəfdaşlar