Mülki hüquq (müqavilə, mülkiyyət, daşıma, vərəsəlik və s.)

Mülki hüquq (müqavilə, mülkiyyət, daşıma, vərəsəlik və s.)
  • Mülki, korporativ və digər ticarət müqavilələrin tərtib edilməsi
  • Müqavilə və ticarət mübahisələrini məhkəməyədək və məhkəmə icraatı da daxil olmaqla təmsilçilik
  • Ümumi ticarət müqavilələri (müvafiq danışıqların aparılması, əlaqəli sənədlərin hazırlanması (dəyişikliklər, düzəlişlər və ya xitam), hüquqi ekspertizası və vergi analizi)
  • İcarə / Kirayə

Tərəfdaşlar

Caspian Energy
Iod
Amcham