Maliyyə, vergi və gömrük hüququ, bank işi

Maliyyə, vergi və gömrük hüququ, bank işi

•   Bank əməliyyatlarının lisenziyalaşdırılması və tənzimlənməsi

•   Bankçılıq ilə əlaqədar layihənin maliyyələşdirilməsi

•   Bank auditi

•   Girov və İpoteka

•   Vergi subyektlərinin hüquq və vəzifələrindən irəli gələn məsələlər;

•   İdxal və ixrac əməliyyatları (malların beynəlxalq satışı);

•   Sərhədyanı logistika (yük daşımaları üzrə müqavilələr, beynəlxalq malların daşınması, saxlanılması barədə sazişlər);

•   Gömrük prosedurları və gömrük rejimlərindən irəli gələn digər məsələlər.

Tərəfdaşlar

Caspian Energy
Iod
Amcham